prawo pracy niemcy

Prawo pracy w Niemczech – co powinieneś wiedzieć?

Praca w Niemczech może być atrakcyjną opcją dla wielu osób z różnych krajów, ale zanim podejmiesz decyzję o pracy za granicą, warto zapoznać się z obowiązującymi tam przepisami prawa pracy. Niemieckie prawo pracy reguluje stosunki między pracodawcami a pracownikami, zapewniając prawa i obowiązki obu stron. W tym artykule przedstawimy najważniejsze aspekty prawa pracy w Niemczech, które powinieneś znać, zanim zdecydujesz się na pracę w tym kraju.

 

Umowa o pracę w Niemczech

W Niemczech istnieją różne rodzaje umów o pracę, w tym umowy na czas określony i nieokreślony. Umowa o pracę powinna być sporządzona na piśmie i zawierać kluczowe informacje, takie jak wynagrodzenie, czas pracy, okres wypowiedzenia oraz zakres obowiązków pracownika. Okres próbny w Niemczech zazwyczaj trwa od jednego do sześciu miesięcy. W tym czasie obie strony mogą zakończyć stosunek pracy z krótszym okresem wypowiedzenia, zwykle wynoszącym dwa tygodnie. Warto zaznaczyć, że w okresie próbnym pracownik również ma prawo do urlopu.

 

Minimalne wynagrodzenie w Niemczech i wynagrodzenie taryfowe

Od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie w Niemczech wynosi 12 euro brutto za godzinę. Minimalne wynagrodzenie obowiązuje wszystkich pracowników, z wyjątkiem praktykantów i stażystów, którzy mogą być objęci innymi przepisami​.

W niektórych branżach obowiązują układy zbiorowe pracy, które mogą przewidywać wyższe wynagrodzenie niż ustawowe minimum. Pracodawcy i pracownicy powinni przestrzegać tych umów taryfowych, jeśli są one obowiązujące w danej branży​.

 

Czas pracy

W Niemczech standardowy tydzień pracy wynosi 40 godzin, podzielony na pięć dni roboczych. Maksymalny czas pracy wynosi 48 godzin tygodniowo, z możliwością przedłużenia do 60 godzin w przypadku, gdy w ciągu sześciu miesięcy średnia liczba godzin pracy nie przekroczy 48 godzin tygodniowo. Pracownicy mają także prawo do przerw w pracy, które zależą od długości dnia pracy. Przy pracy powyżej 6 godzin przysługuje przerwa wynosząca co najmniej 30 minut, a przy pracy powyżej 9 godzin – 45 minut. Ponadto, po każdym dniu pracy pracownikowi przysługuje co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku​.

 

Urlopy w Niemczech

Każdemu pracownikowi przysługuje coroczny płatny urlop. Minimalny wymiar urlopu w Niemczech wynosi 24 dni robocze przy sześciodniowym tygodniu pracy oraz 20 dni przy pięciodniowym tygodniu pracy. Prawo do pełnego urlopu pracownik nabywa po sześciu miesiącach nieprzerwanej pracy u tego samego pracodawcy​. Dodatkowo ustawowo w Niemczech wolne są niektóre dni takie jak np. 1 styczeń, kwiecień czy maj.

prawa pracy w niemczech

Ochrona przed wypowiedzeniem

Okres wypowiedzenia w Niemczech zależy od stażu pracy pracownika w danej firmie i może wynosić od dwóch tygodni do siedmiu miesięcy. W okresie próbnym obowiązuje krótszy, zazwyczaj dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Pracodawca musi uzasadnić wypowiedzenie, które nie może być arbitralne ani dyskryminujące.

Prawo niemieckie zapewnia szczególną ochronę przed zwolnieniem niektórym grupom pracowników, takim jak kobiety w ciąży, osoby na urlopie rodzicielskim oraz członkowie rad pracowniczych. Zwolnienie takich pracowników jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach i wymaga zgody odpowiednich organów.

 

Specjalne formy zatrudnienia

Pracownicy sezonowi są objęci takimi samymi przepisami prawa pracy jak pozostali pracownicy, jednak mogą istnieć pewne specyficzne regulacje dotyczące czasu pracy i wynagrodzenia. Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia odpowiednich warunków pracy oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

Pracownicy delegowani do Niemiec z innych krajów są objęci niemieckimi przepisami dotyczącymi wynagrodzenia i warunków pracy. Dotyczy to również minimalnego wynagrodzenia oraz prawa do urlopu. Pracodawcy muszą zapewnić, że warunki delegacji są jasno określone w umowie i przestrzegane podczas całego okresu delegowania​.

 

Podsumowanie

Prawo pracy w Niemczech oferuje szeroką ochronę pracowników, zapewniając im liczne prawa i przywileje. Zrozumienie tych przepisów jest kluczowe dla każdego, kto planuje podjąć pracę w Niemczech. Od umowy o pracę, przez wynagrodzenie, czas pracy, aż po ochronę przed wypowiedzeniem – znajomość tych aspektów pomoże uniknąć nieporozumień i zapewni bezpieczne i zgodne z prawem zatrudnienie.

 

Źródła:

  • www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-pl/obywatele-ue/%C5%BCycie-i-praca-w-niemczech/warunki-pracy
  • prawo-niemcy.pl/prawo-pracy-na-terenie-niemiec/
  • asmo-solutions.pl/prawo-pracy-niemcy/
  • mkpartner.com.pl/niemieckie-prawo-pracy-podstawowe-roznice/
  • www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-pl/obywatele-ue/%C5%BCycie-i-praca-w-niemczech/warunki-pracy

Autor

  • Marta Nowicka

    Emigrantka, dzieli się swoimi doświadczeniami i poradami związanych z życiem i pracą za granicą.

rodzaje wiz do usa Poprzedni wpis Wizy do USA na 2024 rok – rodzaje, kategorie i co warto o nich wiedzieć
praca za granicą a emerytura Następny wpis Praca za granicą a emerytura – czy można dostać emeryturę w Polsce za pracę za granicą?