podatki od pracy za granicą

Podatek dla osób pracujących za granicą – co warto o nim wiedzieć?

Praca za granicą staje się coraz bardziej popularna wśród Polaków, zarówno młodych specjalistów, jak i doświadczonych pracowników. Jednak jednym z najważniejszych aspektów, o którym należy pamiętać, podejmując zatrudnienie poza granicami Polski, jest kwestia opodatkowania dochodów. W tym artykule omówimy, jakie obowiązki podatkowe ciążą na osobach pracujących za granicą, jak rozliczać podatek, oraz jakie ulgi i metody unikania podwójnego opodatkowania można zastosować.

Czym jest podatek dla osób pracujących za granicą?

Podatek dla osób pracujących za granicą to obowiązek podatkowy, który dotyczy osób uzyskujących dochody poza granicami kraju swojego zamieszkania. Oznacza to, że pracownicy zarabiający za granicą muszą nie tylko płacić podatki w kraju, w którym zarabiają, ale często również muszą uwzględnić te dochody w rozliczeniu podatkowym w swoim kraju rezydencji. Polska ma podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z wieloma krajami, co pozwala na stosowanie takich metod, aby uniknąć płacenia podatków dwukrotnie od tego samego dochodu. Warto pamiętać, że nawet jeśli dochody uzyskane za granicą są zwolnione z opodatkowania w Polsce, mogą one wpływać na stopę podatkową stosowaną do innych dochodów uzyskanych w kraju

 

Polskie rezydentury podatkowe

Kiedy jesteś polskim rezydentem podatkowym? Status rezydenta podatkowego w Polsce jest kluczowy dla określenia obowiązków podatkowych. Osoba jest uznawana za polskiego rezydenta podatkowego, jeśli posiada centrum interesów osobistych i gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) w Polsce lub przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku​.

 

Metody unikania podwójnego opodatkowania w kraju i za granicą

Podwójne opodatkowanie to sytuacja, w której ten sam dochód jest opodatkowany przez dwa różne kraje. Może to nastąpić, gdy osoba pracująca za granicą uzyskuje dochód w jednym kraju, ale jest również zobowiązana do płacenia podatków w swoim kraju rezydencji. W rezultacie, ta sama kwota dochodu może być obciążona podatkiem zarówno w kraju, w którym została zarobiona, jak i w kraju, w którym podatnik ma swoje centrum interesów życiowych. Aby uniknąć tej sytuacji, kraje zawierają umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, które precyzują, jak opodatkowanie powinno być rozdzielone między krajami. Istnieją również różne metody, takie jak metoda wyłączenia z progresją i metoda proporcjonalnego odliczenia, które pomagają w zredukowaniu lub całkowitym uniknięciu podwójnego opodatkowania​

Metoda wyłączenia z progresją

Jest to jedna z dwóch podstawowych metod unikania podwójnego opodatkowania. Zgodnie z nią, dochód uzyskany za granicą jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, ale wpływa na stawkę podatkową stosowaną do dochodów uzyskanych w Polsce. Dochody zagraniczne są sumowane z dochodami krajowymi w celu ustalenia stopy procentowej podatku, która następnie jest stosowana tylko do dochodów krajowych​.

Metoda proporcjonalnego odliczenia

Ta metoda pozwala na odliczenie podatku zapłaconego za granicą od podatku należnego w Polsce. Odliczenie jest możliwe tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany za granicą. Metoda ta jest mniej korzystna, ale stosowana w przypadku braku umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub gdy umowa przewiduje jej zastosowanie.

Ulga abolicyjna

Ulga abolicyjna ma na celu zrównanie obciążeń podatkowych dla osób korzystających z metody proporcjonalnego odliczenia. Umożliwia ona odliczenie różnicy między podatkiem obliczonym metodą proporcjonalnego odliczenia a podatkiem obliczonym metodą wyłączenia z progresją. Warto jednak pamiętać, że od 2021 roku obowiązuje limit odliczenia z tytułu ulgi abolicyjnej, wynoszący 1360 zł​.

podatek praca za granicą

Przykłady rozliczeń podatkowych przy pracy za granicą

Przykład 1: Metoda wyłączenia z progresją

Podatnik uzyskał dochody w Polsce w wysokości 40 000 zł oraz za granicą w wysokości 50 000 zł. Podatek w Polsce od 90 000 zł wynosi 7200 zł. Stopa procentowa podatku wynosi 8%. Dochód zagraniczny jest zwolniony, ale wpływa na stopę procentową, która jest stosowana do dochodów krajowych.

Przykład 2: Metoda proporcjonalnego odliczenia

Podatnik zarobił za granicą 10 000 zł, a w Polsce 20 000 zł. Podatek za granicą wyniósł 2 000 zł, a w Polsce łączny podatek wynosi 5 400 zł. Obliczenie proporcjonalnego odliczenia polega na przeliczeniu dochodu zagranicznego według polskiego podatku: (10 000 x 5 400) / 30 000 = 1 800 zł. Odliczenie wynosi 1 800 zł, więc podatek do zapłacenia w Polsce wynosi 3 600 zł​.

 

Obowiązek składania deklaracji podatkowej

Osoby, które są polskimi rezydentami podatkowymi, muszą złożyć zeznanie podatkowe w Polsce, nawet jeśli osiągają dochody wyłącznie za granicą. W takim przypadku składany jest PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG. Jeżeli dochody uzyskane za granicą są zwolnione na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, ale podatnik uzyskuje również inne dochody w Polsce, także musi złożyć zeznanie​.

 

Wnioski

Podatek od dochodów uzyskanych za granicą jest zagadnieniem złożonym, wymagającym znajomości przepisów krajowych oraz międzynarodowych umów podatkowych. Osoby pracujące za granicą powinny dokładnie analizować swoją sytuację podatkową, aby uniknąć problemów związanych z podwójnym opodatkowaniem. Warto również skorzystać z dostępnych ulg i metod unikania podwójnego opodatkowania, aby zminimalizować obciążenia podatkowe.

Źródła:

  • https://www.podatki.gov.pl/pit/osoba-nieprowadzaca-dzialalnosci-gospodarczej/rozliczenie-osob-26-60/rozliczenie-dochodow-zagranicznych/
  • https://www.e-pity.pl/pit-zagranica/obowiazek-rozliczenia-w-polsce/
  • https://www.podatnik.info/publikacje/podatek-za-prace-za-granica-obowiazek-rozliczenia-w-polsce,6164b0
  • https://www.infakt.pl/blog/praca-za-granica-i-tak-trzeba-rozliczyc-pit/
  • https://www.rp.pl/podatki/art35830291-praca-za-granica-nie-uwolni-od-podatku-w-polsce

 

Autor

  • Marta Nowicka

    Emigrantka, dzieli się swoimi doświadczeniami i poradami związanych z życiem i pracą za granicą.

kalendarz dni wolnych niemcy 2024 Poprzedni wpis Dni wolne w Niemczech – 2024 rok
Zwrot podatku z zagranicy Następny wpis Jak odzyskać podatek zapłacony za granicą?